Traducerea "Septuagintei"

Un proiect științific realizat de un grup de tineri filologi români, sub egida Colegiului Noua Europă condus de Andrei Pleșu, cu sprijinul Fundației Anonimul.

Îngrijitorii ediției: Cristian Bădiliță, Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu

Colectivul de traducători (clasiciști, bibliști și patristicieni): Cristian Bădiliță, Smaranda Bădiliță, Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, Florica Bechet, Gheorghe Ceaușescu, Ioana Costa, Marius Cruceru, Ștefania Ferchedău, Cristian Gașpar, Theodor Georgescu, Maria Gorea, Alexandra Moraru, Mihai Moraru, Eugen Munteanu, Cătălin Partenie, Ion Pătrulescu, Vladimir Peterca, Cristina Rogobete s.a.

Ce este "Septuaginta"?

"Septuaginta" este versiunea în limba greacă a primelor cinci cărti ale Bibliei ebraice, respectiv a Pentateucului. Ulterior, denumirea s-a extins asupra tuturor cărților Vechiului Testament. Legenda, transmisă nouă de Scrisoarea lui Aristeassi de Philon din Alexandria, spune că traducerea a fost opera comună a șaptezeci sau șaptezeci și doi de înțelepți evrei, aleși câte șase din fiecare trib și că ea s-a realizat la Alexandria, în secolul al III-lea a. Chr., sub domnia lui Ptolemeu al II-lea (285-247).
Cartea Sacră face parte din bogata literatură iudeo-elenistică care include, printre altele, opera lui Philon din Alexandria, Scrisoarea lui Aristeas, Psalmii lui Solomon, oracolele sibylline, cronicile lui Flavius Josephus etc. Evreii au folosit Septuaginta până la apariția creștinismului (la Conciliu de la Iamnia rabinii au stabilit canonul Bibliei ebraice, acesta fiind sensibil diferit de versiunea oferită de Septuaginta).